bool(false)

Судова практика

31 березня 2018

Відмова замовника від підписання акту виконаних робіт не є підставою для їх не оплати

У практиці взаємовідносин між замовником і підрядником різних видів підрядних і будівельних робіт нерідко виникає ситуація, коли підрядник фактично виконав роботи, які були попередньо погоджені із замовником за відповідним договором, проте замовник не підписав акт виконаних робіт і не здійснив їх оплату. Виникає логічне запитання про те, які перспективи стягнення суми за виконані роботи в судовому порядку, беручи до уваги той факт, що основний документ, що підтверджує належне виконання робіт, не підписаний замовником.

Наша компанія має успішний досвід стягнення заборгованості у подібних справах, підтверджений рішеннями господарських судів України всіх інстанцій.

Суть справи:

Між підрядником, інтереси якого представляла наша компанія, і ПрАТ «Креатив» був укладений договір монтажу обладнання, відповідно до умов якого, підрядник повинен був виконати монтажні та пуско-налагоджувальні роботи на об’єкті замовника, а замовник повинен був прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Після фактичного виконання робіт підрядник направив замовнику два примірника підписаного зі свого боку акту виконаних робіт. Проте Замовник акти не підписав, зауважень щодо виконаних робіт не надав, виконані роботи не сплатив. У зв’язку з цим підрядник змушений був підписати наявний у нього примірник акта виконаних робіт в односторонньому порядку, після чого звернувся до Господарського суду Кіровоградської області з позовом про стягнення заборгованості.

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 26.12.2014 р по справі №912/3710/14, залишеним без змін судами апеляційної та касаційної інстанції, вимоги позивача (підрядника) задоволені в повному обсязі: постановлено стягнути з відповідача (ПрАТ «Креатив») повну суму заборгованості.

Правові висновки:

  • Стаття 853 Цивільного кодексу України встановлює обов’язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником за договором підряду, оглянути її і в разі виявлення недоліків в роботі, негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, в майбутньому він втрачає право посилатися на виявлені ним недоліки виконаних робіт.
  • Частина 4 ст. 882 Цивільного кодексу України встановлює, що передача робіт підрядником і приймання їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін (замовника) від підписання акта, про це зазначається в акті і його підписує друга сторона (підрядник).
  • Таким чином, підрядник не повинен здійснювати жодних дій для того, щоб примушувати замовника підписати акт виконаних робіт, а повинен тільки констатувати факт відмови замовника від підписання акта.
  • Оскільки в даному випадку обґрунтувань відмови з боку замовника від приймання робіт направлено не було, позивач обґрунтовано вважає виконані роботи прийнятими замовником належним чином. При цьому відповідачем був визнаний факт отримання примірника акту виконаних робіт.
  • Таким чином, відповідач не надав суду належних доказів обґрунтованості відмови від підписання акта виконаних робіт. Відповідно, замовник безпідставно відмовився від прийняття робіт, своєчасно не заявивши про їх недоліки, а тому не звільняється від зобов’язання оплатити роботи, виконані підрядником. Аналогічна правова позиція викладена в Листі Вищого господарського суду України від 18.02.2013 р № 01-06 / 374/2013 «Про практику розгляду спорів, пов’язаних з виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)».

Ознайомитись з рішеннями господарських судів по даній справі можна за посиланням.

Попередній

Наступний